Gisteren was ik slim, dus wilde ik de wereld veranderen.
Nu ben ik wijs,
en verander ik mijzelf.”  

Rumi

Behandelmethoden

Als GZ-psycholoog werk ik generalistisch. Dat betekent dat ik vanuit verschillende theoretische achtergronden en met verschillende behandelmethodieken al vroegtijdig problemen kan aanpakken. In mijn praktijk maak ik vooral gebruik van de cognitieve gedragstherapie (afgekort CGT), EMDR en oplossingsgerichte therapie, aangevuld met E-mental health, zoals Mindfulness oefeningen. Hieronder zal ik meer uitleggen over deze therapieën.

 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGT effectief is bij veel psychische problemen. Denkt u hierbij aan angsten, depressie, verslavingen, eetstoornissen en meer. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden besproken en behandeld.

Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en uw emoties daarbij. Bekijkt u bijvoorbeeld belangrijke zaken en gebeurtenissen in uw leven steeds vanuit een negatief standpunt, dan wordt en blijft u makkelijker angstig, somber of geïrriteerd.

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van uw gedrag. Hoe u handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe u zich voelt. Als u geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal uw spanning vaak eerder verergeren dan verminderen.

CGT richt zich op het veranderen van disfunctionele (storende) gedachten en gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.vgct.nl.

 

 

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een effectief bewezen behandelmethode die kan worden ingezet bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare, schokkende ervaring. Hierbij kunt u denken aan een auto-ongeluk, brand, misbruik, mishandelingen, diagnose van een ernstige ziekte, verlies van een geliefde of getuige van geweld. In sommige gevallen kan EMDR ook gebruikt worden (als aanvulling) bij de behandeling van paniekklachten, fobieën en een negatief zelfbeeld. Uitgebreide informatie leest u op www.emdr.nl.

Oplossingsgerichte therapie (een vorm van cognitieve gedragstherapie)

In deze methode wordt er vooral door het stellen van vragen naar een oplossing gezocht. Een van de verschillen met cognitieve gedragstherapie is dat het gewenste gedrag in het gehele proces steeds voor ogen wordt gehouden en dat er nadrukkelijk aandacht is voor wat er al goed gaat. De benadering is dus positief, gericht op oplossingen en op de toekomst. 

Mindfulness oefeningen (E-mental health)

Mindfulness oefeningen zijn meditatieve oefeningen voor het zonder oordelen omgaan met (lichamelijke) spanningen, stress, somberheid, vermoeidheid, pijn of lichamelijke klachten. Met deze oefeningen leert u in het ‘hier en nu’ te zijn, meer open te staan en uw aandacht beter te richten. 

 

 

Rita Nabi |Gz-psycholoog

Kaagkade 57-E
2725 AA Zoetermeer
Telefoonnummer: 079-3604 183
E-mail: contact@psycholoog-nabi.nl
BIG registratienummer: 29062397525
KvK nummer: 55373755

De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend. U kunt zich, met een geldige verwijsbrief van uw huisarts, telefonisch of via de mail aanmelden.