Veranderingen

Vanaf 1 januari 2014 wordt de Geestelijke GezondheidsZorg (de GGZ) onderverdeeld in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Specialistische GGZ (S-GGZ). De GB-GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige aandoeningen. De meer complexere aandoeningen worden door de S-GGZ behandeld.

In mij praktijk bied ik behandelingen die vallen onder de GB-GGZ.
Er wordt niet meer per consult gedeclareerd, maar volgens een systeem van zorgproducten:

 1. Basis GGZ kort;
 2. Basis GGZ middel;
 3. Basis GGZ intensief.

Elk product bevat een maximaal aantal minuten, waarin de hele prestatie moet plaatsvinden. Denk hierbij aan intake/diagnose, behandeling, rapportage of eventueel overleg met de huisarts of andere betrokkenen. Na het eerste gesprek wordt met u afgesproken binnen welke productgroep uw klachten behandeld zullen worden.

Of de behandeling onder verzekerde zorg valt is afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten. Als uw klachten volgens de DSM geclassificeerd worden als een psychische aandoening (bijvoorbeeld angststoornissen, depressie, trauma’s), dan wordt de behandeling voor een groot deel vergoed door de zorgverzekeraar (zie verder, het eigen risico).

De DSM is een internationaal classificatie – systeem en wordt gebruikt om een onderscheid te maken tussen klachten en aandoeningen. Dit systeem wordt zowel voor de GB-GGZ als de S-GGZ gebruikt.

Vergoedingen

Om aanspraak te kunnen doen op de GB-GGZ, is er een verwijzing nodig van uw huisarts.  In de verwijzing horen de volgende gegevens te staan:

 1. Persoonsgegevens;
 2. Reden van verwijzing – vermoeden van een DSM-IV stoornis
 3. Datum van de verwijzing (voorafgaand aan de start van de behandeling)
 4. Waarnaar wordt verwezen: Generalistische Basis GGZ;
 5. Naam en functie van de verwijzer
 6. Handtekening van de verwijzer;

Voor iedereen geldt er een wettelijk eigen risico per jaar. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe dit voor u is geregeld. De vergoeding voor de behandeling gaat pas in als het eigen risico gebruikt is (denk ook aan andere medische zorg zoals fysiotherapeut, medicatie)! In 2014 is er geen eigen bijdrage meer.

Praktijk Rita Nabi werkt (net als alle huisartsen, fysiotherapeuten en apotheken), samen met de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). Via de SGZ is er met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. De SGZ draagt zorg voor de declaraties. Op de website van de SGZ vindt u alle gecontracteerde Gezondheidszorgpsychologen: www.psychologenzoetermeer.nl

Mocht u navraag willen doen bij uw zorgverzekeraar over het contract, dan kunt u de AGB-code van Psychologen Zoetermeer gebruiken: 94-060308. Of de AGB-code van de SGZ: 53530013

Onverzekerde zorg

De zorgverzekeraars vergoeden geen behandelingen waarbij er sprake is van werk gerelateerde problemen zoals burn-out, specifieke fobieën, slaapstoornissen, studieproblemen, verlieservaringen, moeite met aanpassingen. Heeft u een dergelijke psychologische hulpvraag en wenst u door Praktijk Rita Nabi te worden behandeld, dan dient u de behandeling zelf te betalen. De standaard tarieven zijn dan van toepassing

Als u een afspraak maakt, let u dan op het volgende:

 • Zeg uw afspraak bij verhindering 24 uur van tevoren af, anders moet ik u de volledige kosten in rekening brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.
 •  Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met mijn praktijk, moet u uw consult per pin betalen. Heeft uw zorgverzekeraar wel een contract met mij, dan gaat de factuur naar uw zorgverzekeraar.

Vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten voor een consult niet (meer) en heeft u een laag inkomen, waardoor u de kosten niet zelf kunt betalen? Ik bespreek graag met u hoe ik u toch kan helpen, bijvoorbeeld door een korting op mijn tarief te geven. Neem contact op als u hier gebruik van wilt maken.

Alle spelregels 

Algemene betalingsvoorwaarden

Tarieven 

 

Psychologische hulp (deze tarieven zijn inclusief een kwartier voorbereidingstijd en exclusief 20 euro eigen bijdrage; geldt niet voor tussentijdse consulten)

 

Individueel eerstelijns psychologische consult (45 minuten)

€   90,-

Individuele kort eerstelijns psychologische consult (22 minuten)

€   45,-

Consult relatietherapie (individueel, 45 minuten)

€   90,-

Consult relatietherapie (partners, 45 – 70 minuten)

€ 135,-

Tussentijds consult via telefoon of e-mail tot 15 minuten

€   20,-

Tussentijds consult via telefoon of e-mail 15 – 30 minuten

 €  45,-


Psychologische onderzoeken
Intelligentieonderzoek voor een speciale pakketprijs.
Hierbij zijn inbegrepen:

 • Kennismaking en intake gesprek (30 minuten);
 • Afname van de test (150 minuten)
 • Rapportage (120 minuten)
 • Adviesgesprek (45 minuten)

€ 425,-