kind Maakt u zich zorgen om het gedrag van uw kind?

Is uw kind teruggetrokken en vindt hij/zij het moeilijk om met andere kinderen te spelen? Is uw kind erg druk of snel afgeleid?

Kinderen kunnen moeilijk onder woorden brengen wat er in hen omgaat. Toch ziet u dat er iets aan de hand is, maar wat? Ik stel de diagnose en kijk samen met u naar de beste oplossing voor uw kind.

Kinderen kunnen zelf veel last hebben van hun psychische klachten. Ook kan het zo zijn dat juist de omgeving veel last heeft van het gedrag van het kind. Dit kan verholpen worden door de juiste behandeling. In mijn praktijk stel ik een diagnose en bied ik kortdurende psychologische zorg aan kinderen van 7 tot 12 jaar bij:

  • Emotionele problemen zoals angsten, weinig zelfvertrouwen, depressieve klachten, een negatief zelfbeeld
  • Gedragsproblemen zoals druk gedrag, driftbuien, agressief gedrag
  • Problemen in de omgang met leeftijdsgenoten zoals moeite hebben om samen te spelen, de baas willen zijn, moeite hebben om vriendschappen te sluiten
  • Schoolproblemen zoals faalangst, zwakke schoolprestaties, niet naar school willen, vermoedens van hoogbegaafdheid.
  • Omgaan met verlieservaringen
  • Opvoedingsvraagstukken en gezins- en opvoedingsproblemen zoals veel ruzies, moeite met communiceren, geen overleg
  • Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn (na uitsluiting van een eventuele medische oorzaak)

 

Soms worden de problemen van uw kind veroorzaakt door een gemiddeld hogere of lagere intelligentie. Een intelligentietest kan hier uitsluitsel over geven. De test helpt bij het stellen van de diagnose en het begrijpen van (het gedrag van) uw kind.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem contact met mij op