Cognitieve gedragstherapie

In mijn praktijk maak ik vooral gebruik van cognitieve gedragstherapie. Een uitgangspunt van deze therapie is:
Een Gebeurtenis is van invloed op onze (automatische) Gedachten (cognities). Gedachten zijn van invloed op onze Gevoelens (onze stemming). Onze Gedachten hebben invloed op ons Gedrag en deze beïnvloeden ons Gevoel weer (zie schema).

In een zelfde situatie, kunnen verschillende mensen verschillende automatische gedachten hebben. Als u bijvoorbeeld in bed ligt en een geluid hoort, wat denkt u dan?

“Dat is een inbreker” of
“Dat is de kat” of
“Dat is de wind”.

Hoe u de situatie interpreteert bepaalt uw stemming en hoe u zich voelt. Als u ervan overtuigd bent dat het de wind of de kat is, blijft u rustig en slaapt verder. Denkt u dat een inbreker het geluid maakt, dan wordt u waarschijnlijk angstig.

Cognitieve gedragstherapie

Bij mensen die problemen ervaren in hun dagelijks leven, valt het op dat hun (automatische)
gedachten hun stemming en gedrag negatief beïnvloeden. Een van de doelen van de cognitieve therapie is dat u zich bewust wordt van uw automatische gedachten. Als deze gedachten u belemmeren, gaan we op zoek naar gedachten die u juist helpen. Daarna gaat u vooral veel oefenen.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, agekort EMDR, is een behandelmethode voor mensen die last blijven houden van schokkende – ingrijpende ervaringen of gebeurtenissen. In de afgelopen jaren is gebleken dat het mogelijk is om verschillende psychische klachten met deze behandelmethode te behandelen.

Mediatie-therapie
Deze behandelvorm gebruik ik bij de begeleiding van ouders of verzorgers. Zij worden actief bij de behandeling betrokken en hebben een actieve rol. De hulp is erop gericht om uw eigen rol als opvoeders te verduidelijken, inzicht te bieden in de ervaren problemen en gericht op de mogelijkheden en belevingen van uw kind. Er worden aspecten van de cognitieve gedragstherapie gebruikt, afhankelijk van de situatie en de hulpvraag van de ouders.

Oplossingsgerichte therapie (een vorm van cognitieve gedragstherapie)
In deze methode wordt er vooral door het stellen van vragen naar een oplossing gezocht. Een van de verschillen met cognitieve gedragstherapie is dat het gewenste gedrag in het gehele proces steeds voor ogen wordt gehouden en dat er nadrukkelijk aandacht is voor wat er al goed gaat. De benadering is dus positief, gericht op oplossingen en op de toekomst.