It’s only after you’ve stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow, and transform.” 

Roy T. Bennett

Aanmelden

Om u aan te melden bij mijn praktijk heeft u een geldige verwijsbrief nodig van uw huisarts. Met de verwijsbrief kunt u, telefonisch of via de mail, een afspraak maken voor een intakegesprek.

Lees verder

Intakegesprek (1e gesprek)

De intake is het eerste gesprek tussen u en mij, waarin wij kennis maken met elkaar en samen kijken naar wat u hier bij mij brengt. Geen enkel mens is hetzelfde en ook ieder probleem is uniek. Door uw problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen, kan ik u een passend behandelaanbod doen.

Tijdens het intakegesprek maken we samen een overzicht van uw klachten en bespreken we wat uw hulpvraag en doelen voor de behandeling zijn.

Tussen het eerste en het tweede gesprek vult u een aantal vragenlijsten in. Op deze manier wordt verder inzicht verkregen van uw klachten en problemen. Dit is behulpzaam voor de behandeling.

 

Behandelingsdiagnose en behandelplan (2e gesprek)

In het tweede gesprek bespreken we de resultaten van de door u ingevulde vragenlijsten. Op basis van het intakegesprek en de resultaten van de vragenlijsten stel ik een diagnose en wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Kunt u zich vinden in het voorgestelde traject, dan start de behandeling. Samen werken we toe naar de afgesproken doelen en zullen we regelmatig de vooruitgang evalueren.

 

De behandeling (3e en volgende gesprekken)

Een behandeling of therapie betekent samen aan het werk gaan. Gedurende het traject zoeken we samen naar mogelijkheden om uw problemen beter hanteerbaar te maken. Daarbij kijken we vooral naar de oplossing en de toekomst. 
De doelstelling is de behandeling kortdurend en oplossingsgericht te houden.

Ontdek uw kracht!

Ik ga ervan uit dat ieder mens het in zich heeft om zijn of haar leven vorm te geven. De psychologische zorg die ik bied helpt u bij het vinden van oplossingen die bij u passen. U ontdekt (weer) waar uw kracht ligt! 

 

Een merkbare verandering

Het resultaat van de behandeling verschilt van persoon tot persoon. Het hangt echter ook af van de aard en de ernst van de klachten en de wijze en mate waarop u in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Voor effectieve veranderingen is het nodig om ook buiten de therapie om te oefenen. U krijgt daarom regelmatig huiswerkopdrachten om alleen of met een ander aan de slag te gaan. Ik maak gebruik van verschillende behandelmethoden.

 

Als behandeling in de Specialistische GGZ wenselijk is

Als in de intakefase of gedurende de behandeling blijkt dat langdurige behandeling is aangewezen, dan zal dit met u worden besproken en zult u, via uw huisarts, een juiste doorverwijzing krijgen.

Rita Nabi |Gz-psycholoog

Kaagkade 57-E
2725 AA Zoetermeer
Telefoonnummer: 079-3604 183
E-mail: contact@psycholoog-nabi.nl
BIG registratienummer: 29062397525
KvK nummer: 55373755

De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend. U kunt zich, met een geldige verwijsbrief van uw huisarts, telefonisch of via de mail aanmelden.