We genieten van een prachtige vlinder, maar zelden staan we stil bij de veranderingen die het heeft ondergaan om die pracht te bereiken

Maya Angelou

Kosten en vergoedingen in de Generalistische Basis GGZ

In de Generalistische Basis GGZ worden lichte tot matig ernstige psychische klachten behandeld. Deze is kortdurend en de kosten worden, onder bepaalde voorwaarden, door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Om gebruik te maken van verzekerde zorg, is een geldige verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.

 

Geldige verwijsbrief

Om een behandeling te starten en eventueel vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. In de verwijsbrief dienen de volgende gegevens te staan:

  • De datum van verwijzen (deze moet vóór de datum van het eerste gesprek liggen en mag maximaal een half jaar oud zijn);
  • Naam, adres en woonplaats van u (de zogenoemde NAW-gegevens);
  • Naam, adres en woonplaats van de verwijzer, in dit geval uw huisarts of diens vervanger, met daarbij de functie;
  • De AGB-code van de huisarts;
  • Handtekening en/of stempel van de praktijk;
  • Een expliciete uitspraak over (een vermoeden van) een psychische (DSM-5) stoornis, zoals bijvoorbeeld een Angststoornis, Depressieve Stoornis, PTSS.
  • Een uitspraak dat u bent doorverwijzing naar de voor Generalistische basis GGZ (GB-GGZ).

Als een of meerdere van deze gegevens ontbreekt/ontbreken, is de verwijsbrief helaas niet geldig!!

Controleer daarom de verwijsbrief die u van uw huisarts of diens vervanger, de juiste gegevens, zoals eerdergenoemd, in de verwijsbrief heeft vermeld. Als er iets ontbreekt, neem in dat geval contact op met uw huisarts om een correcte/volledige verwijsbrief te vragen.

 

DSM-5 stoornis

Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is dat uw klachten voldoen aan de criteria voor een officiële diagnose die onder de vergoedingen valt (een zogenaamde DSM-5 stoornis). Na het intakegesprek is het duidelijk of er sprake is van een vergoedbare diagnose.

 

Niet vergoed

Een aantal stoornissen, zoals aanpassingsstoornissen, werk- of relatieproblemen, overspannenheid/burn-out, zijn uitgesloten en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven over wat onder uw verzekering valt.

 

Eigen risico

De zorgverzekeraar rekent voor een verzekerde vanaf 18 jaar een wettelijk verplicht eigen risico voor bijna alle (para) medische zorg, waaronder ook psychologische zorg. Het eigen risico wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Uw eigen risico betaalt u zelf. Wilt u zeker weten hoe één en ander in uw situatie geregeld is, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

 

Kosten

De gesprekken bij Praktijk Rita Nabi vallen onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en kunnen vanuit de basisverzekering worden vergoed. Er is hierbij sprake van een DSM-5[1] aandoening en milde tot matig ernstige klachten. Vanuit de gecontracteerde zorg kunnen 1 tot ± 11 consulten uit de basisverzekering worden vergoed. Het aantal gesprekken dat we besteden hangt af van het type en de ernst van de klachten.

Als BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog (Gz-psycholoog) heb ik contracten met de tien grote zorgverzekeraars, inclusief de bijbehorende labels en/of volmachten.

De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) geeft jaarlijks de maximum tarieven aan. De zorgverzekeraars vergoeden verschillende percentages van dit maximumtarief, variërend van ± 80% – 98% van het NZA tarief.

De zorgverzekeraars vergoeden o.a. de volgende klachten of problemen niet: relationele problemen, werk gerelateerde problemen, stress- en aanpassingsproblemen; sociale problemen, leerproblemen, als u bent verhinderd of een afspraak bent vergeten (no show).

Let op: in 2022 is er een eigen risico van €385,- voor verzekerden vanaf 18 jaar. Informeer bij uw verzekeraar hoe dat voor u is geregeld!!

Vanaf 2022 geldt er een nieuw bekostigingssysteem in de GGZ. De sessies worden dan niet meer aan het einde van het gehele behandeltraject in rekening gebracht, maar eens per maand. Op uw rekening kunt u zien hoeveel minuten er in rekening is gebracht. Er kan tussen de 5 en 120 minuten gedeclareerd worden. Voor elk genoemde tijdsduur geldt een ander tarief. Ook is er een verschil in tarief tussen een diagnostiek-/intakeconsult of behandelconsult. Elk consult bestaat uit directe en indirecte tijd. Bij een consult van bijvoorbeeld 60 minuten gaat het om 45 minuten face tot face contacttijd en 15 minuten voorbereiding en administratietijd.

Kijk voor meer informatie op www.zorgprestatiemodel.nl en NZA Generalistische_basis_ggz_2022.

Ik werk samen met de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). Zij verzorgen mijn declaraties bij de zorgverzekeraars.

Als uw zorgverzekeraar het gedeclareerd consult niet vergoed aan Praktijk Rita Nabi (bijvoorbeeld omdat u in het declaratiejaar in behandeling bent geweest bij een andere GGZ instelling e/o psycholoog), dan worden de kosten bij u in rekening gebracht. U dient de gemaakte kosten dan zelf te betalen.

Uitgebreide informatie over de regelgeving rond vergoedingen is te vinden op de sites van het NIP, NVGzPen de NZA

 [1] DSM-5 = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition

 

Wat gebeurt er als u te laat afzegt of bij een No Show?

Wanneer u een afspraak niet op tijd afzegt en/of u komt zonder bericht niet naar uw afspraak (no show), dan ben ik genoodzaakt de kosten van de gemiste behandelsessie bij u in rekening te brengen. U ontvangt een factuur van € 45,00. Deze kosten betaalt u dan zelf; uw zorgverzekeraar vergoedt de no show-kosten niet.

Rita Nabi |Gz-psycholoog

Kaagkade 57-E
2725 AA Zoetermeer
Telefoonnummer: 079-3604 183
E-mail: contact@psycholoog-nabi.nl
BIG registratienummer: 29062397525
KvK nummer: 55373755

De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend. U kunt zich, met een geldige verwijsbrief van uw huisarts, telefonisch of via de mail aanmelden.