We genieten van een prachtige vlinder, maar zelden staan we stil bij de veranderingen die het heeft ondergaan om die pracht te bereiken

Maya Angelou

Kosten en vergoedingen in de Generalistische Basis GGZ

In de Generalistische Basis GGZ worden lichte tot matig ernstige psychische klachten behandeld. Deze is kortdurend en de kosten worden, onder bepaalde voorwaarden, door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Om gebruik te maken van verzekerde zorg, is een geldige verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.

 

Geldige verwijsbrief

Een geldige verwijsbrief moet aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:

 • De verwijzing moet gedateerd zijn vóór de datum van het eerste intakegesprek.
 • Uw huisarts vermeldt duidelijk dat u naar de Generalistische Basis GGZ wordt verwezen.
 • De reden van verwijzen en (vermoeden) van de DSM-5 stoornis wordt genoemd.
 • Naam, adres en AGB-code van uw huisarts moet vermeld zijn
 • Uw naam, adres en BSN-nummer moet vermeld zijn.

 

DSM-5 stoornis

Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is dat uw klachten voldoen aan de criteria voor een officiële diagnose die onder de vergoedingen valt (een zogenaamde DSM-5 stoornis). Na het intakegesprek is het duidelijk of er sprake is van een vergoedbare diagnose.

 

Niet vergoed

Een aantal stoornissen, zoals aanpassingsstoornissen, werk- of relatieproblemen, overspannenheid/burn-out, zijn uitgesloten en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven over wat onder uw verzekering valt.

 

Eigen risico

De zorgverzekeraar rekent voor een verzekerde vanaf 18 jaar een wettelijk verplicht eigen risico voor bijna alle (para) medische zorg, waaronder ook psychologische zorg. Het eigen risico wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Uw eigen risico betaalt u zelf. Wilt u zeker weten hoe één en ander in uw situatie geregeld is, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

 

Kosten

Als de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan worden de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De zorgverzekeraar verrekent deze kosten met uw eigen risico.

 

Behandeltrajecten in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

De Generalistische Basis GGZ kent 4 verschillende typen zorgproducten oftewel trajecten voor een behandeling. Tijdens de intakefase wordt een inschatting gemaakt van welk traject er bij uw zorgvraag past. Afhankelijk van de ernst en de complexiteit van uw klachten, kunt u in aanmerking komen voor één van de volgende trajecten:

 • Kort traject (maximaal 300 minuten) of
 • Middellange traject (maximaal 500 minuten) of
 • Intensief traject (maximaal 750 minuten).
 • Onvolledig behandeltraject, als er geen diagnose wordt gesteld (maximaal 120 minuten)

De genoemde tijdsduur bestaat uit zowel directe tijd (het gesprek) als indirecte tijd (verslaglegging, mailcontacten, voorbereidingstijd, e.d.).

Een sessie duurt 45 minuten. Daarnaast ben ik indirecte tijd kwijt aan administratieve handelingen, zoals voorbereiding van een sessie, verslaglegging, het schrijven van brieven aan de huisarts en telefonisch overleg met huisarts en/of cliënten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt jaarlijks de tarieven vast die maximaal vergoed worden. Op basis hiervan bepalen de zorgverzekeraars welke vergoedingen gedeclareerd mogen worden.

 

Voor 2020 heeft de NZA de volgende tarieven vastgesteld:

Behandeling kort € 503,47 per behandeltraject
(Maximaal 300 minuten)
Behandeling Middel € 853,38 per behandeltraject
(Maximaal 500 minuten)
Behandeling Intensief  €1383,65 per behandeltraject
(Maximaal 750 minuten)
Onvolledig behandeltraject € 219,78 per behandeling
(Maximaal 120 minuten)

Contracten met Zorgverzekeraars

Praktijk Rita Nabi heeft in 2020 contracten met de volgende zorgverzekeraars:

 • Menzis (waaronder Ander Zorg)
 • CZ-Groep (waaronder o.a. OHRA, Nationale Nederlanden vallen)
 • Zilveren Kruis (waaronder o.a. De Friesland, FBTO, Interpolis vallen)
 • VGZ (waaronder Univé zorg, IZA, IZZ en UMC vallen)
 • DSW (waaronder Stad Holland, ASR/Amersfoortse en Ditzo vallen);
 • VRZ (waaronder OWM, ENO en ONVZ vallen)

Let op: mijn praktijk heeft GEEN contract met Caresq en de labels die hieronder vallen (o.a Promovendum, Besured en National Academy ). Dit in verband met de beperkte voorwaarden die deze verzekeringsmaatschappij biedt en die onvoldoende zijn om mijn werk goed te kunnen doen.

Uitgebreide informatie over de regelgeving rond vergoedingen is te vinden op de sites van het NIP, NVGzPen de NZA

 

Wat gebeurt er als u te laat afzegt of bij een No Show?

Wanneer u een afspraak niet op tijd afzegt en/of u komt zonder bericht niet naar uw afspraak (no show), dan ben ik genoodzaakt de kosten van de gemiste behandelsessie bij u in rekening te brengen. U ontvangt een factuur van € 45,00. Deze kosten betaalt u dan zelf; uw zorgverzekeraar vergoedt de no show-kosten niet.

Rita Nabi |Gz-psycholoog

Kaagkade 57-E
2725 AA Zoetermeer
Telefoonnummer: 079-3604 183
E-mail: contact@psycholoog-nabi.nl
BIG registratienummer: 29062397525
KvK nummer: 55373755

De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend. U kunt zich, met een geldige verwijsbrief van uw huisarts, telefonisch of via de mail aanmelden.